DDS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for en]

DDS

DDS-EUTR-DECLARATION:
A norwegian and a swedish translated guide are presented here - see right side. These documents are in PDF and ONLY guides - NOT supposed to be used. Use only Word file in English - this must remain as Word for repeated use each year when Moelven representatives visit and verify contents!


DDS-EUTR-DEKLARASJON:
En norsk og en svensk guide ligger på høyre side.Guidene (PDF) skal kun hjelpe til å fylle ut den Engelske versjonen i Word - denne skal forbli som åpent format i Word for å kunne oppdateres årlig når en representant fra Moelven kommer på besøk for å verifisere innholdet.

DDS-EUTR-DEKLARATION:
En svensk och en norsk guide är placerad på höger sida.Guiderna (PDF) bör endast bidra till att fylla ut den engelska versionen av Word - detta bör förbli öppet format i Word ska uppdateras årligen när en representant från Moelven kommer på besök för att verifiera dess innehåll.