Grafisk profil - Moelven
Hopp til innholdet

Grafisk profil

Ett selskap, ett uttrykk

Moelvens grafiske profil er et av våre viktigste redskaper for å bygge og utvikle merkevaren Moelven. Det er derfor klare retningslinjer for hvordan den skal brukes. Nedenfor følger en kortfattet manual, og for alle kommunikasjonsflater har vi nedlastbare maler og eksempler som skal gjøre arbeidet enklest mulig.

Den grafiske profilen er absolutt på mange områder, og det er lagt opp til konsekvent bruk av de grafiske grunnelementene. Samtidig gis det stor frihet i bruken av farger og bilder, slik at kommunikasjonen fra Moelven kan fremstå både ny og kjent på én gang.

Vår grafiske profil er med på å bygge Moelvens omdømme – bruk den med omtanke og respekter retningslinjene!

Kontaktperson

Torgeir Berg
Merkevareansvarlig
Moelven Industrier ASA
+47 97074440
torgeir.berg@moelven.com