Innovasjon - Moelven
Hopp til innholdet

Innovasjon

Moelvens konkurranseevne er avhengig av en kvalifisert og kontinuerlig utvikling av produkter, prosesser og tjenester. Vi samarbeider med brukere, kunder, arkitekter og forskere for å kunne flytte de tekniske grensene og bidra til innovasjon i bransjen.

Moelvens egentlige oppdragsgivere er de som skal bruke rommene og miljøene vi bidrar til å skape. For å nå målsettingen om å gi folk gode rom og å beholde posisjonen over tid, er det avgjørende at produkter og prosesser utvikles kontinuerlig. Arbeidet skjer på alle nivåer, og anses å være en del av den ordinære driften.

Hos oss har vi derfor en flat og åpen organisasjon som har tett kontakt med markedet. Slik påvirker brukerne i stor grad utviklingsprosessene hos oss.

Les mer om innovasjonsprosessene i Moelven her.

Klynge-samarbeid for å øke innovasjonsevnen 

Sentrale aktører i verdikjeden skog-industri-bygg signerte 13. februar 2017 en avtale der formålet er å utvikle Innlands-regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre. Den nyetablerte klyngen kaller seg Norwegian Wood Cluster . Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU. Aktørene har pekt ut sentrale satsningsområder for samarbeidet. Det ene er å øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, det andre er å øke innovasjonsevnen og det tredje er økt kompetanse. Klyngen vil også fokusere på å bygge omdømmet til en næring som er tradisjonell – men som er i en voldsom utvikling.

Verdens høyste trehus 

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger, og har både i egen regi og i samarbeid med kunder gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene. Utviklingen av knutepunktsteknologien er grunnlaget for limtrebruer og haller med store spenn, og bygg i flere etasjer. Eksempler på det siste er «Treet» i Bergen på 14 etasjer og det prosjekterte «Mjøstårnet» i Brumunddal som skal bli på 18 etasjer.