Styring og ledelse - Moelven
Hopp til innholdet

Styring og ledelse

Moelven-konsernet omfatter i alt 50 produksjonsselskaper innenfor en rekke produktområder.

Konsernet har valgt en desentralisert organisasjonsstruktur for å sikre at beslutninger tas av ledere med nærhet til sine markeder og med innsikt i lokale problemstillinger og behov. Det enkelte selskap er juridisk ansvarlig for virksomhetens drift og har et selvstendig resultatansvar.

Konsernet har etablert overordnede retningslinjer på områder der dette er viktig for å ivareta kommersielle hensyn, eksterne krav og konsernets samfunnsansvar, og selskapene følges opp gjennom konsernets internrapportering, intern revisjon, rutiner for risikostyring og den interne styrestrukturen.

Moelven styrer etter anbefalingen fra NUES, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.