Skurlast - Moelven
Hopp til innholdet

Skurlast

 Produktgrupper beskrivelse
 
Emballasje
Trelast i furu og gran til produksjon av paller, kasser og annet i den norske emballasjeindustrien. Kvaliteten som vanligvis anvendes er 6. sort

Gran - Std. dimensjoner
16 x 075/ 100/ 125 mm
19 x 100/ 125/ 150 mm
22 x 075/ 100/ 125 mm
25 x 075/ 100/ 125/ 150 mm
50 x 100 mm
75 x 075/ 100/ 125/ 150/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Alle sagbruk med gran

Furu - Std. dimensjoner
16 x 075/ 100/ 125 mm
19 x 100/ 125 mm
25 x 075/ 100/ 125/ 150 mm
75 x 075/ 100/ 125/ 150/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Alle sagbruk med furu

 
Råstoff til utvendig kledning
Råstoff til kledning er et spesialsaget produkt som tas ut nærmest margen (2x-log) hvor krav til åringbredde og utseende er viktig. Kvalitetsbegrepet blir definert som US+5, med et begrenset antall virkesfeil. Leveres normalt i gran, kan også leveres i furu.

Standarddimensjoner
42 x 100/ 150 mm
44 x 100/ 125/ 150/ 175 mm
50 x 125/ 150/ 175/ 200 mm
63 x 125/ 150/ 175/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Mjøsbruket, Numedal, Soknabruket, Telemarksbruket, Våler, Notnäs, Ransbysågen, Valåsen og Årjäng Såg

 
Råstoff til møbelplater
Råstoff til møbelplater er spesialsagede produkter tatt ut av topp og mellomstokk i furu med frisk kvist. Tørkes hovedsakelig ned til 8% fuktighet, og er velegnet for limte plater i tillegg til øvrige møbelprodukter med synlig overflate som skal være ubehandlet eller behandlet med transparent overflatebehandling.

Standarddimensjoner
50 x 100/ 115/ 125 mm

Aktuelle sagbruk:
Løten og Dalaträ

 
Råstoff til limtrelameller 
Vi produserer limtrelameller for den krevende skandinaviske limtreindustrien. Lamellene sorteres i fasthetsklassenene LS15 og LS22. I tillegg blir lamellene visuelt kontrollert mot feil som Dynagrade (Automatisk styrekesortering) ikke klarer å oppdage. Vi kan tilby kvistkapping slik at lamellene blir kvistfrie mot endene. Fuktigheten vil ligge på 12% (+/- 2%). Vi er stolte over den kvalitet vi kan levere samt en middellengde på over 4,5 meter. Kan også levere de fleste styrke-/ fasthetsklasser i henhold til Europeisk Norm - EN338 (C18, C24, C30, LT20 og LT 30).

Standarddimensjoner
50 x 100/ 125/ 150/ 175/ 200 mm
Mange spesialdimensjoner tilbys også!

Aktuelle sagbruk:
Mjøsbruket, Numedal, Våler, Notnäs og Årjäng Såg,

 
Råstoff til vindu/ vinduskomponenter
Hvis vinduet skal leve lenge må råvaren velges nøye. Vi sorterer tømmeret etter treslag, årringsbredde, kjernevedandel og kvalitet. Deretter sager vi tømmeret med et vindusemne i tankene, ønsker kunden margfri innerplank med høy kjernevedandel, eller skal det være ytterplanken for kapping og fingerskjøting. Planken sorterer vi før tørking for å tilpasse tørkeprosessen til ønsket fuktkvote. Til slutt gjør vi en kundetilpasset sortering før emballering. Vindusplank skjæres hovedsakelig av furu.

Standarddimensjoner
50 x 088/ 100 mm
63 x 063/ 075/ 085/ 105/ 125 mm
75 x 075/ 085/ 100 mm

Aktuelt sagbruk:
Løten

 
Råstoff til listverk
Sidebord med 3 kvistrene sider egnet for listverksproduksjon. Kan forekomme enkelte små kvister på en flatside, men ingen gjennomgående kvist.

Standarddimensjoner
16 x 075/ 100 mm
19 x 075/ 100/ 125/ 150 mm
25 x 075/ 100/ 125/ 150/ 200 mm
32 x 100/ 125/ 150 mm
38 x 100/ 125/ 150 mm

Aktuelle sagbruk:
Dalaträ, Norsälven, Årjäng Såg og Løten

 
Råstoff til innvendig panel
Råstoff til panel er et spesialsaget produkt, tatt ut nærmest margen, (2X-log) med frisk kvist, hvor krav til åringsbredde og utseende er meget viktig for et flott resultat. Med 16% fuktighet har vi lagt til rette for at det ferdige produkt skal trives i et akklimatisert inneklima.

Gran - Std. dimensjoner
32 x 125 mm
38 x 100/ 125 mm
44 x 100/ 125 mm
50 x 100/ 125/ 150/ 175 mm

Aktuelle sagbruk:
Numedal, Våler og Ransbysågen

Furu - Std. dimensjoner
32 x 125 mm
38 x 100/ 125 mm
44 x 125 mm
50 x 100/ 125/ 150/ 175/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Løten, Våler, Soknabruket, Telemarksbruket, Dalaträ, Notnäs, Ransbysågen og Norsälven

 
Råvare til konstruksjonslast
Bærebjelker i norske byggetradisjoner. Vi maskinsorterer med godkjente styrkesorteringsmaskiner for styrke-/fasthetsklasser (eksempelvis C24 og C30) i henhold til Europeisk standard – NS-EN 14081, tilleggskrav med visuell sortering. Våre sagbruk er tilsluttet 3. partskontroll utført av Norsk Trelastkontroll og Norsk Treteknisk Institutt.
Hovedsakelig gran, CE sertifisert, Dynagrade sortert med 18% fuktighet.

Standarddimensjoner
38 x 100/ 150/ 200 mm
50 x 100/ 125/ 150/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Mjøsbruket, Numedal, Våler, Notnäs, Valåsen, Årjäng Såg og Løten

 
Snekkerlast
Et produkt beregnet for trevarebedrifter til interiørformål som dører, vinduer og trapper etc. Produktet er tilnærmet kvistrent i kantene, men kan inneholde kvist på flatsidene. Vil forekomme svarte men forholdsvis små kvister. Kan også tilby spesialskåret snekkerlast som er margfri og splittet til dimensjoner tilpasset interiørformål. Mest vanlig i furu, men leveres også i gran. Kvalitet US 1-3 eller US 1-4.

Standarddimensjoner
38 x 125/ 150/ 175/ 200 mm
50 x 125/ 150/ 175/ 200 mm
63 x 125/ 150/ 175/ 200 mm
75 x 150/ 175/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Mjøsbruket, Løten, Våler, Dalaträ, Notnäs, Norsälven og Årjäng Såg

 
Kjerneved
Indre delen av stammeveden i et aldrende furutre. Råstoff til kledning, tretak, terrassegulv med videre. Kjerneveden er den indre delen av stammeveden i et aldrende furutre og er naturlig impregnert av furuas egne ekstraktstoffer som motvirker soppangrep og råte.

Aktuelle dimensjoner
38 x 150/ 200 mm
42 x 150 mm
43 x 150/ 200 mm
44 x 150 mm
50 x 150/ 200/ 225 mm
63 x 150/ 200 mm

Aktuelle sagbruk:
Løten, Soknabruket, Telemarksbruket og Dalaträ

Øvrige produkter/ dimensjoner ved forespørsel!