Moelven i ett nötskal - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven i ett nötskal

Moelven är en skandinavisk industrikoncern som tillverkar byggvaror och system för byggbranschen.

Från trävaror av lokal furu och gran för vidare bearbetning i annan industri till beklädnader, konstruktionsvirke och interiörprodukter av allehanda slag. Dessutom stora konstruktioner i limträ, kompletta byggmoduler och flexibla kontorsinredningslösningar. Moelvens produkt- och tjänstespektrum är vittomfattande och gör oss till en av de ledande aktörerna i branschen.

Moelven levererar produkter och lösningar som människor alltid varit i behov av och detta på allt fler sätt. Hus och kontor förändras ju med tiden i takt med att våra krav på goda rum ändrar sig. Idag efterfrågas behandlade produkter i allt större utsträckning och i framtiden kommer förädlingsgraden i det vi levererar att öka ytterligare. På så sätt bidrar Moelven till att industrialisera, effektivisera och vidareutveckla byggprocessen. Kort sagt: Vi hjälper våra kunder att bli bättre och utmanar samtidigt traditionellt platsbygge. 

Moelven har som ambition att vara företaget med det mänskliga ansiktet. Vi bygger långsiktiga relationer och månar om våra goda kunder på samma sätt som vi månar om våra anställda.

Moelven strävar efter att kunna erbjuda en trygg, god men även spännande arbetsplats. Vi erbjuder inte bara produkter och tjänster utan vi ger även möjligheter till dem som vill utvecklas i nya riktningar.

Hur kan Moelven beskrivas i korta ordalag? Moelven är en verksamhet som i över 100 år har tillhandahållit samhällsnyttiga produkter och tjänster genom ärligt arbete på ansvarsfullt och tidsenligt sätt.  Moelven har produktion på 50 ställen och sysselsätter 3400 personer. Moelven är en aktör som ligger i framkant, som utnyttjar sina möjligheter och som tveklöst kommer att finnas i 100 år till. Minst.