Grafisk profil - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Grafisk profil

Ett bolag, ett uttryck

Moelvens grafiska profil är ett av våra viktigaste redskap för att bygga och utveckla varumärket Moelven. Det finns därför tydliga riktlinjer för hur den ska användas. Nedan följer en kortfattad manual och för alla kommunikationsytor har vi neddladdningsbara mallar och exempel som ska underlätta arbetet så mycket som möjligt.

Den grafiska profilen är tvingande på många områden och det förutsätts att de grafiska grundelementen används. Samtidigt har man stor frihet vad gäller färger och bilder så att kommunikationen från Moelven kan framstå som både ny och bekant på samma gång.

Vår grafiska profil hjälper till att bygga upp Moelvens rykte – använd den med omsorg och följ riktlinjerna!

Kontakta

Torgeir Berg
Varumärkesansvarig
Moelven Industrier ASA
+47 97074440
torgeir.berg@moelven.com