Synliga träprodukter till byggprojekt - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Synliga träprodukter till byggprojekt

Moelven Wood Projekt är avdelningen hos Moelven Wood AB för dig som jobbar med byggprojekt. Arkitekter, byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare m fl kan vända sig till oss för att få hjälp med valet av material till sina byggprojekt. Vi kan trä och särskilt brandskyddat samt utvalda träprodukter som Sibirisk lärk, ThermoWood, TermoAsk och Cederträ.