Sågade trävaror - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sågade trävaror

 Produktgrupper beskrivning
 
Emballage,- pallråvara
Trävaran som skyddar ditt gods. Framförallt passar mycket av de sidobräder i furu och gran som vi i Moelven tillverkar för emballageändamål och vi levererar mycket råvara till olika emballagetillverkare. Kvaliteten är ofta utskott alternativt urlägg, men vi kan också leverera bättre kvaliteter.

Gran - Std. dimensioner
16 x 075/ 100/ 125 mm
19 x 100/ 125/ 150 mm
22 x 075/ 200 mm
25 x 075 mm

Aktuella sågverk:
Alla sågverk med gran

Furu - Std. dimensioner
16 x 075/ 100 mm
19 x 100/ 125/ 150 mm
25 x 075 mm
75 x 150/ 225 mmm

Aktuella sågverk:
Alla sågverk med furu

 
Klädselsråvara
Gran för utvändig panel. De råvarudistrikt där Moelven hämtar mycket av sin råvara passar mycket bra för att tillverka utvändig panel eller klädselbräder - som vi ofta säger. En relativt tätvuxen gran med stort inslag av friska kvistar gör att våra varor ofta används till utvändig panel. Kvalitetsbeskrivningen motsvarar oftast O/S-V.

Standarddimensioner
44 x 100/ 125/ 150 mm
50 x 125/ 150 mm

Aktuella sågverk:
Notnäs, Ransbysågen, Valåsen, Årjäng Såg, Mjøsbruket, Numedal, Soknabruket och Våler

 
Limfog
Limfogsvirke i furu för produktion av massiva skivor. Et spesialsågat produkt från top och mellanstokken i fura med friska kvistar. Törkas ned til 8%, och egnar seg vel för limfog eller övriga möbelprodukter med synlig overflata; ubehandlat såvel som behandlat. 
Kvalitetsbeskrivningen motsvarar oftast Knotty/ Møbel SF.

Standarddimensioner
50 x 100/ 115/ 125 mm

Aktuella sågverk:
Dalaträ och Løten

 
Limtre gran
I gran tillhandahåller vi limträ för den krevande skandinaviska limträindustrin. Det sorteras i hållfasthetsklasserna LS15/ LS 22, och är visuellt kompletteringssorterade. Efter kundens önskemål kan vi erbjuda kvistkapning, d.v.s. att det finns kvistfri zon närmast änderna. Fuktkvoten är 12% (+/- 2%). I från vårat område kan vi vara stolta över både den kvalite vi kan leverera, och en medellängd över 4,5 m..

Standarddimensioner
50 x 100/ 125/ 150/ 175/ 200 mm

Aktuella sågverk:
Notnäs, Ransbysågen, Årjäng Såg, Mjøsbruket, Numedal, och Våler

 
Fönsterråvara/ Råvara till fönsterkomp.
Skall fönsteret hålla länge måste råvaran väljas noga. Vi sorterar timmerat på treslag, årsringsbredd, kärnvedsandel och kvalite. Därefter sågar vi timmerat med ett fönsterämne i tankarna. Önskar kunden innerbitarna för kärnvedandelens skull eller skall det vara ytterplanken för kapning och fingerskarvning? Planken sorterar vi innan torkning för att anpassa torkprosessen till önskad fuktkvot. Slutligen gjörs en kundanpassad sortering innan paketering. Fönsterråvaran gjörs huvudsakligen i furu.

Standarddimensioner
50 x 88/ 90 mm
63 x 075/ 085/ 105/ 115 mm
75 x 075 mm

Aktuella sågverk:
Dalaträ, Valåsen, Årjäng Såg och Løten

 
Listbrädor
Så nära kvistrent du kan komma. De bästa furubrådorna kallar vi "List-kvalite". Detta för att vi vet hur vår råvara skall granskas av både våra kunder som producerar listen, och slutkunden som skall använda listen, fodret eller sockeln. "List-brädorna" tål de skarpa ögon som synar kvaliten. Det är vi stolta över.

Standarddimensioner
16 x 075/ 100 mm
19 x 075/ 100/ 125/ 150 mm
25 x 075/ 100/ 125/ 150/ 200 mm
32 x 100/ 125/ 150 mm

Aktuella sågverk:
Dalaträ, Notnäs, Norsälven, Valåsen, Årjäng Såg och Løten

 
Panelråvara
I både furu och gran producerar vi en förstklassig panelråvara med den friskaste kvisten. Vi torkar den till 16% för att passa det inomhusklimat produkten skall ha sin livstid i.

Gran - Std. dimensioner
32 x 125 mm
38 x 100/ 125 mm
44 x 100/ 125 mm
50 x 100/ 125/ 150/ 175 mm

Aktuella sågverk:
Ransbysågen, Numedal och Våler

Furu - Std. dimensioner
32 x 125 mm
38 x 100/ 125 mm
44 x 125 mm
50 x 100/ 125/ 125/ 175/ 200 mm

Aktuella sågverk:
Dalaträ, Notnäs, Ransbysågen, Norsälven, Løten, Våler, Soknabruket och Telemarksbruket

 
Konstruktion
På många av våra sågverk sorterar vi med Dynagrade till den hållfasthetsklass som efterfrågas. Konstruktionsvirket från Moelven lämpar sig bra till olika typer av konstruktionsändamål. Vi maskinsorterar i hållfasthetsklasserna  C24 / C30 och konstruktionsvirket är CE-märkt.

Standarddimensioner
47 x 100/ 125/ 150/ 175/ 200/ 225 mm
50 x 100/ 125/ 150/ 175/ 200/ 225 mm

Aktuella sågverk:
Notnäs, Valåsen, Årjäng Såg, Mjøsbruket, Numdedal och Våler.


Andra produkter/ dimensioner på forfrågan!